Viên Ngọc Xanh – KT-66

Audio Gold (LunglinhAudio) xin giới thiệu sản phẩm mới: Viên ngọc xanh KT-66.

Chất âm tuyệt hảo, vượt nhiều lần giá trị

 

Tin Liên Quan