Khuyến Mại

Kính gửi các bạn yêu Audio!

Lunglinh audio có chương trình khuyến mại Đặc biệt các sản phẩm âm ly đèn đến 08-07-2020:

1. Âm ly: PP KT-88 giá hãng Lunglinh audio: Giảm giá 15%

2. Âm ly: PP KT-66 giá hãng Lunglinh audio: Giảm giá 15%

3. Âm ly: PSE1 EL84/6P14P giá hãng Lunglinh audio: Giảm giá 15%

4. Âm ly: PSE2 EL84/6P14P giá hãng Lunglinh audio : Giảm giá 15%

5. Âm ly: PP EL84/6P14P giá hãng Lunglinh audio : Giảm giá 15%

 

Số lượng có hạn

Đón lộc xuân mới

Đón lộc xuân mới

Hoadao2

 

KS.Trần Hoài Linh

Sản Phẩm Liên Quan