Ảnh ht âm thanh

Một bạn yêu audio tại TimeCity Hà nội

Sử dụng sản phẩm âm li Lunglinhaudio 6C33C Singend ghép loa Atlec 879A Bass 40 rất đều 3 dải,

đặc biệt dải trung + trung trầm rất dày và ngọt ngào

2014-03-15-833 2014-03-15-8342014-03-15-8392014-03-15-8452014-03-15-8492014-03-15-848

 

 

Một hệ thống LLA

Có thể nghe qua các nguồn phát Đầu đĩa CD, Laptop… và nhất là Đĩa than đều rất tuyệt vời.

20160206_173317

20160206_173548

 

AMPLI LUNGLINH AUDIO PHỐI GHÉP NHIỀU HÃNG LOA NỔI TIẾNG TANNOY, JBL …

ĐƯỢC SO SÁNH CÙNG CÁC AMPLI CỦA HÃNG KHÁC ( ẢNH CHỤP THỰC TẾ)

CHẤT ÂM AMPLI LUNGLINH AUDIO RẤT NHẠC TÍNH VÀ MƯỢT MÀ

6p14p-ghep-tannoy 6p14p-so-gang-voi-hang-khac kt-88-ghep-tannoy

 

 

Sản Phẩm Liên Quan