GIÁ BÁN AMPLI ƯU ĐÃI

 

1 GÍA Giảm giá 15 % Giá Ưu đãi Ghi chú
AMPLI:
Pushpull KT88/6550
Giá có thể thay đổi theo cấu hình bóng đi kèm
         52.600.000 –         7.890.000          44.710.000
2 GÍA Giảm giá 15 % Giá Ưu đãi Ghi chú
AMPLI:
Pushpull KT66/6L6
Giá có thể thay đổi theo cấu hình bóng đi kèm
         38.600.000 –         5.790.000          32.810.000
3 GÍA Giảm giá 15 % Giá Ưu đãi Ghi chú
AMPLI:
Pushpull EL84
Giá có thể thay đổi theo cấu hình bóng đi kèm
         26.800.000 –         4.020.000          22.780.000
4 GÍA Giảm giá 15 % Giá Ưu đãi Ghi chú
AMPLI:
Singeld 300B
Giá có thể thay đổi theo cấu hình bóng đi kèm
         46.800.000 –         7.020.000          39.780.000

 

Tin Liên Quan