Một số hình ảnh AV SHOW 2017

Xin gửi các bạn một số hình ảnh tại AV Show 2017 Hà Nội

z856917338814_2f3a7fb81420adf265b90b075cd1fe88

z856917349805_ef6658be771a9a97debdd6714e38044d

z856917368661_146ee7db752640c2fbd84e5bcd982a81

 

z856917379127_82560a07164a7c972e39a1a8a695749c

z856917390348_09169d24fbe1a4f2a987a9aa56bf0743

 

 

z856917409271_1ad7a54d1667fbd1ab6f6618348e1dd5

z856917420884_50db3b35022dcbf0fe41149986689246

z856917771718_7f1da1e7e3f312cebb8d185a6da9ceb4

Untitled2

Untitled3

Untitled4

Untitled5

Untitled6

Untitled7

Untitled8

z856916626014_4c9413cf55fa605823bdabf5303866df

Tin Liên Quan